Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị

Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị

28/05/2020, 10:06
Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 đã giải quyết được nhiều điểm vướng mắc, hạn chế của Luật Đất đai 2003. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập, nhất là các quy định về thu hồi đất.
Rủi ro chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu ngành gỗ Việt Nam

Rủi ro chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu ngành gỗ Việt Nam

26/05/2020, 14:19
Các biến quan sát ban đầu có sự hội tụ ở 06 nhân tố, các nhân tố này biểu diễn được sự biến thiên của dữ liệu khảo sát, các nhân tố đảm bảo được khả năng đại diện cho dữ liệu khảo sát ban đầu. Trong đó, nhóm rủi ro môi trường và rủi ro thông tin hội tụ ở một nhân tố.
Quản trị thương hiệu cho các NHTM trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị thương hiệu cho các NHTM trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

22/05/2020, 15:50
CMCN 4.0 ngoài việc làm thay đổi phương thức phân phối dịch vụ, cách thức quản trị ngân hàng, quy mô của các ngân hàng như đã trình bày ở trên. Với sự xuất hiện của các phương tiện mới trong giao dịch với khách hàng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong việc quản trị thương hiệu của ngân hàng.
Kinh nghiệm về cân đối NSNN ở một số quốc gia trên thế giới

Kinh nghiệm về cân đối NSNN ở một số quốc gia trên thế giới

29/04/2020, 13:51
Với một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự định hướng XHCN, Trung Quốc rất coi trọng đến việc nâng cao tiềm lực tài chính của chính quyền trung ương nhằm thỏa mãn nhu cầu vì lợi ích chung của nền kinh tế dẫn đến sự thu hẹp nguồn thu, giảm sút vai trò của chính quyền địa phương.
Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm hóa học đối với sầu riêng sau thu hoạch tại Tiền Giang

Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm hóa học đối với sầu riêng sau thu hoạch tại Tiền Giang

28/04/2020, 14:15
Việc ứng dụng chế phẩm hóa học cho nhu cầu nông nghiệp giúp nâng cao hiệu quả kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn với môi trường sống. Nhiều nhà khoa học cho rằng việc sử dụng Ethephon là ứng dụng công nghệ vào quá trình sau thu hoạch và được sử dụng tại nhiều quốc gia.
Bài toán phòng vệ rủi ro về giá cà phê tại Việt Nam

Bài toán phòng vệ rủi ro về giá cà phê tại Việt Nam

28/04/2020, 09:28
Thay vì thành lập các trung tâm/sở giao dịch hàng hóa nội địa, Việt Nam đã thực hiện kết nối giao dịch trong nước với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
Mức độ bất cân xứng thông tin trên sàn HOSE

Mức độ bất cân xứng thông tin trên sàn HOSE

27/04/2020, 09:38
Để đo lường mức độ BCXTT trên sàn HOSE nghiên cứu sử dụng hai bộ số liệu thu thập năm 2018 gồm 78116 quan sát của 365 mã chứng khoán và 20421 quan sát của rổ cổ phiếu VN100 niêm yết trên sàn Hose và thu được kết quả lựa chọn bất lợi ASC trên nhóm cổ phiếu VN100...
Giải pháp khắc phục sai lệch số liệu giữa sổ sách kế toán và tờ khai thuế

Giải pháp khắc phục sai lệch số liệu giữa sổ sách kế toán và tờ khai thuế

24/04/2020, 09:38
Những quy định cụ thể trong việc kê khai, quyết toán thuế trong Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật thuế đã giúp các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, dễ dàng việc kê khai các loại thuế. Tuy nhiên, số liệu giữa tờ khai gửi cơ quan thuế với sổ sách kế toán của DN đôi khi còn chưa thống nhất.
Tổ chức định giá đất - Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dùng vào Việt Nam

Tổ chức định giá đất - Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dùng vào Việt Nam

26/03/2020, 14:44
Hệ thống giá đất được công bố nhằm cung cấp thông tin về giá đất cho thị trường BĐS bằng cách điều tra và đánh giá giá đất phù hợp mà Chính phủ cho rằng là đúng đắn, nó trở thành tiêu chuẩn cho các giao dịch đất nói chung và là hệ thống được áp dụng cho các mục đích hành chính khác nhau.
Quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại thành phố Hà Nội

Quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại thành phố Hà Nội

24/03/2020, 15:21
Tăng cường quản lý nhà nước đối với thương mại điện tử (TMĐT) ở thành phố Hà Nội là nội dung quan trọng của hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các hoạt động trao đổi, cung cấp, mua bán, xử lý thông tin giữa Nhà nước với các doanh nghiệp và nhân dân.
1 2
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp