Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Người tài... tủi thân

Người tài... tủi thân

04/03/2021, 16:54
Bộ Nội vụ có nên lấy kinh nghiệm của Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và không ít địa phương khác trong việc lựa chọn “người tài”, lấy đó làm tiêu chuẩn thay vì “Triển khai xây dựng đề án Chiến lược quốc gia về nhân tài”?
Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP. HCM

Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP. HCM

25/12/2020, 09:41
Khởi nghiệp đã và đang được coi là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lee và ctv. (2006) cũng cho rằng tinh thần khởi nghiệp được chú trọng ở nhiều quốc gia và được xem là cách thức để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.
Hiệu quả sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp

Hiệu quả sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp

21/12/2020, 09:17
Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) như Luật KH&CN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN.
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tại một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tại một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

07/12/2020, 09:11
Dù không có bề dày lịch sử phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) như các nước Âu - Mỹ, các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, các đất nước Trung Đông… đã có những bước phát triển nhảy vọt trong lĩnh vực KH&CN, làm nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế- xã hội quốc gia.
Doanh nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Doanh nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

04/12/2020, 09:10
Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ khởi đầu vào ngày 22/3/2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ, để ngăn chặn những gì họ cho là hành vi thương mại không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.
Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cách mạng công nghiệp 4.0

03/12/2020, 15:06
Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), mà trọng tâm là hợp tác xã (HTX) đã và đang phát triển rộng khắp trên các vùng miền, địa phương, cả nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, để khu vực KTTT, HTX ngày càng phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Phân tích thống kê khả năng sinh lời của các công ty chứng khoán niêm yết trên TTCK Việt Nam

Phân tích thống kê khả năng sinh lời của các công ty chứng khoán niêm yết trên TTCK Việt Nam

01/12/2020, 11:00
Quá trình hình thành và phát triển các CTCK tại Việt Nam gắn liền với sự ra đời của TTCK. Với vai trò là các tổ chức trung gian trên TTCK, các CTCK giúp thị trường được vận hành thông suốt, an toàn. Hoạt động của CTCK phụ thuộc rất lớn vào diễn biến kinh tế, thị trường tài chính và TTCK.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế số

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế số

30/11/2020, 10:33
Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường, đó là: có kiến thức: chuyên môn, kinh tế, tin học; có kỹ năng: kỹ thuật, tìm và tự tạo việc làm, làm việc an toàn, làm việc hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc.
1 2 3 4 5
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp