Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

23/07/2020, 15:22
Ở nước ta hiện nay các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có đóng góp quan trọng vào tộc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, theo Sách trắng Việt Nam năm 2019, doanh nghiệp tư nhân trong nước tạo ra khoảng 42% GDP, đóng góp khoảng 30% thu ngân sách Nhà nước.
Phát triển kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Phát triển kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

20/07/2020, 13:45
Trong giai đoạn 2010 - 2017, với những cải cách về chính sách phát triển, Đà Nẵng đã vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu khu vực về đóng góp GDP. Năm 2017, có duy nhất tỉnh Quảng Ngãi có mức tăng trưởng thấp do nhà máy Lọc dầu Dung Quất thực hiện bảo trì bảo dưỡng.
Cho vay bất hợp pháp tại Anh: Kinh nghiệm ứng xử và hàm ý khuyến nghị

Cho vay bất hợp pháp tại Anh: Kinh nghiệm ứng xử và hàm ý khuyến nghị

29/06/2020, 10:11
Cho vay bất hợp pháp là một hiện tượng tiêu cực của xã hội, trong đó người cho vay không có GPKD cấp tín dụng; đối tượng của người cho vay là những người không có khả năng tiếp cận với những khoản vay đúng chuẩn và hành vi của người cho vay thường gắn liền với những yếu tố tiêu cực của xã hội.
Một số giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN

Một số giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN

23/06/2020, 16:08
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tập trung vào những lĩnh vực then chốt, quan trọng và có hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, cổ phần hóa DNNN là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN giai đoạn này.
Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị

Pháp luật Việt Nam về thu hồi đất và một số kiến nghị

28/05/2020, 10:06
Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 đã giải quyết được nhiều điểm vướng mắc, hạn chế của Luật Đất đai 2003. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập, nhất là các quy định về thu hồi đất.
Rủi ro chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu ngành gỗ Việt Nam

Rủi ro chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu ngành gỗ Việt Nam

26/05/2020, 14:19
Các biến quan sát ban đầu có sự hội tụ ở 06 nhân tố, các nhân tố này biểu diễn được sự biến thiên của dữ liệu khảo sát, các nhân tố đảm bảo được khả năng đại diện cho dữ liệu khảo sát ban đầu. Trong đó, nhóm rủi ro môi trường và rủi ro thông tin hội tụ ở một nhân tố.
Quản trị thương hiệu cho các NHTM trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị thương hiệu cho các NHTM trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

22/05/2020, 15:50
CMCN 4.0 ngoài việc làm thay đổi phương thức phân phối dịch vụ, cách thức quản trị ngân hàng, quy mô của các ngân hàng như đã trình bày ở trên. Với sự xuất hiện của các phương tiện mới trong giao dịch với khách hàng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong việc quản trị thương hiệu của ngân hàng.
Kinh nghiệm về cân đối NSNN ở một số quốc gia trên thế giới

Kinh nghiệm về cân đối NSNN ở một số quốc gia trên thế giới

29/04/2020, 13:51
Với một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự định hướng XHCN, Trung Quốc rất coi trọng đến việc nâng cao tiềm lực tài chính của chính quyền trung ương nhằm thỏa mãn nhu cầu vì lợi ích chung của nền kinh tế dẫn đến sự thu hẹp nguồn thu, giảm sút vai trò của chính quyền địa phương.
Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm hóa học đối với sầu riêng sau thu hoạch tại Tiền Giang

Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm hóa học đối với sầu riêng sau thu hoạch tại Tiền Giang

28/04/2020, 14:15
Việc ứng dụng chế phẩm hóa học cho nhu cầu nông nghiệp giúp nâng cao hiệu quả kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn với môi trường sống. Nhiều nhà khoa học cho rằng việc sử dụng Ethephon là ứng dụng công nghệ vào quá trình sau thu hoạch và được sử dụng tại nhiều quốc gia.
Bài toán phòng vệ rủi ro về giá cà phê tại Việt Nam

Bài toán phòng vệ rủi ro về giá cà phê tại Việt Nam

28/04/2020, 09:28
Thay vì thành lập các trung tâm/sở giao dịch hàng hóa nội địa, Việt Nam đã thực hiện kết nối giao dịch trong nước với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
1 2 3
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp