Hoàn thiện công tác tài chính công đoàn

Hoàn thiện công tác tài chính công đoàn

25/10/2020, 15:00
Để công tác tài chính công đoàn công khai, minh bạch và ngày càng hiệu quả, bài viết cập nhật thực trạng tài chính công đoàn, một số nội dung của dự thảo Luật Công đoàn năm 2012, qua đó đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN và QLTC đối với DNNN (tiếp)

Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN và QLTC đối với DNNN (tiếp)

05/10/2020, 13:46
Đối với DN hoạt động trong các lĩnh vực khác phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và Nhà nước không cần thiết phải tham gia nắm giữ cổ phần, phần vốn góp nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự can thiệp hành chính của cơ quan quản lý nhà nước vào DN với tư cách là CSH vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Sự phát triển về quy định pháp luật của cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực EU

Sự phát triển về quy định pháp luật của cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực EU

04/10/2020, 15:15
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã khám phá được những thách thức khác nhau trong các phát triển lập pháp mới được đề xuất và thực hiện dưới sự giám sát của Ủy ban châu Âu. Bài viết đã nhấn mạnh rằng hai trụ cột chính của Liên minh ngân hàng EU là SSM và SRM đang đối mặt với một số thách thức.
Cơ sở phát triển của tín dụng phi chính thức

Cơ sở phát triển của tín dụng phi chính thức

30/09/2020, 16:19
Đây là nguồn thu quan trọng nhất của hoạt động tội phạm có tổ chức, bên cạnh nguồn thu từ đánh bạc. Các khoản thanh toán phải được trả vào ngày giờ xác định, sự chậm trễ trong việc trả nợ có thể sẽ dẫn đến một mức lãi suất cao hơn thậm chí là sự truy đòi gắt gao.
Diễn biến giá dầu thô trong hơn 10 năm qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới

Diễn biến giá dầu thô trong hơn 10 năm qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới

28/09/2020, 10:19
Nói đến dầu thô là không thể không nhắc đến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. OPEC được thành lập với mục đích chính là điều tiết thị trường dầu thô thông qua việc điều tiết sản lượng của các nước thành viên và thuyết phục các nước bên ngoài nhóm cùng thực hiện nếu có thể.
Thực tiễn 05 năm triển khai Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Thực tiễn 05 năm triển khai Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

04/09/2020, 14:30
Từ khi Quốc hội ban hành Luật số 69/2014/QH13 và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật, các Bộ ngành ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ, công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp đổi mới có bước đột phá đã tạo tiền đề cho phát triển thị trường chứng khoán.
Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

23/07/2020, 15:22
Ở nước ta hiện nay các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có đóng góp quan trọng vào tộc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, theo Sách trắng Việt Nam năm 2019, doanh nghiệp tư nhân trong nước tạo ra khoảng 42% GDP, đóng góp khoảng 30% thu ngân sách Nhà nước.
1 2 3 4
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp