Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp dệt may

Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp dệt may

29/08/2019, 13:57
Dệt may là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn, thu hút đông đảo lực lượng lao động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp cũng như an toàn lao động. Điều này đòi hỏi, công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành dệt may cần được Nhà nước và doanh nghiệp quan tâm đúng mức.
Giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản

Giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản

26/08/2019, 08:50
Khai thác thủy sản (KTTS) ở Việt Nam (VN) là một ngành kinh tế quan trọng đã được quan tâm phát triển, đặc biệt là từ sau năm 1975. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ở VN hiện nay đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt do khai thác quá mức.
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế tại Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế tại Hà Nội

23/08/2019, 14:20
Lấy sự hài lòng của người nộp thuế là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính với phương châm “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết”, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các Thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong quá trình quản lý thuế.
Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

22/08/2019, 15:14
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải thường xuyên đối diện với rủi ro tài chính. Thế nhưng, quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp