Tag: BĐS
Thuế sử dụng đất phải chiếm tỷ trọng cao và là nguồn lực chính để phát triển hạ tầng, dịch vụ công cộng

Thuế sử dụng đất phải chiếm tỷ trọng cao và là nguồn lực chính để phát triển hạ tầng, dịch vụ công cộng

29/01/2020, 08:27
Ở các nước phát triển nguồn thu từ thuế đất đai và tài sản gắn liền với đất luôn chiếm 50 - 90% tổng thu cho NSĐP. Trong khi, tại Việt Nam, nguồn thu từ thuế đất còn thấp và thuế chưa trở thành công cụ điều tiết thị trường - GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TNVMT nhận định.
1