Tag: Bêu tên
Mặt hàng sữa tắm chịu thuế NK 27%

Mặt hàng sữa tắm chịu thuế NK 27%

27/03/2017, 09:57
Trước kiến nghị của Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina về xem xét kết quả phân loại mặt hàng khai báo là “sữa tắm”, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng được xác định là chế phẩm làm sạch da, dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt, đã được đóng gói bán lẻ, phù hợp thuộc mã 3401.30.00 (thuế suất thuế NK 27%).
1