Tag: Bộ Giao thông vận tải
Bộ NN&PTNT phấn đấu giải ngân trên 94% năm nay

Bộ NN&PTNT phấn đấu giải ngân trên 94% năm nay

19/08/2020, 13:41
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu tháng 9/2020 giải ngân được 8.420 tỷ đồng đạt 61.2% và đến hết năm 2020 sẽ giải ngân 13.156 tỷ đồng đạt 94,1%.
1