Tag: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Giai đoạn 2021 - 2025: Dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn là 2,7 triệu tỷ đồng

Giai đoạn 2021 - 2025: Dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn là 2,7 triệu tỷ đồng

21/10/2020, 19:46
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.750 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 1.380 nghìn tỷ đồng (gồm vốn nước ngoài: 300 nghìn tỷ đồng; vốn trong nước: 1.080 nghìn tỷ đồng).
1