Tag: cán cân thương mại hàng hóa
7 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 15 tỷ USD

7 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 15 tỷ USD

30/07/2023, 20:20
Tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,58 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,81 tỷ USD.
Nửa tháng, xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 3 tỷ USD

Nửa tháng, xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 3 tỷ USD

14/04/2023, 15:21
Trong nửa cuối tháng 3, trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 16,38 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng 3,05 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3/2023, theo Tổng cục Hải quan.
Nhập khẩu xăng dầu đạt hơn 900 triệu USD trong 1 tháng

Nhập khẩu xăng dầu đạt hơn 900 triệu USD trong 1 tháng

16/02/2023, 15:19
Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1/2023, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt 1,03 triệu tấn, với trị giá là 911 triệu USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 10,8% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 1/2022, lượng nhập khẩu đã tăng 69,8% và trị giá tăng 99,7%.
Nửa đầu tháng 9 xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 26 tỷ USD

Nửa đầu tháng 9 xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 26 tỷ USD

21/09/2022, 16:05
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2022 (từ ngày 1/9 đến ngày 15/9/2022) đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.
Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 25 tỷ USD trong 8 tháng

Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 25 tỷ USD trong 8 tháng

09/09/2022, 15:03
Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 346,32 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 48,24 tỷ USD), trong đó trị giá xuất khẩu gần 185,44 tỷ USD, tăng 18,2%, trị giá nhập khẩu đạt 160,89 tỷ USD, tăng 13,9%.
Nửa đầu tháng 4, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 32 tỷ USD

Nửa đầu tháng 4, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 32 tỷ USD

25/04/2022, 08:54
Tổng cục Hải quan cho biết tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2022 (từ ngày 1/4 đến ngày 15/4/2022) đạt 32,17 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm gần 4,5 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2022.
1 2 3