Tag: cán cân thương mại hàng hóa
Xuất khẩu dầu thô, dệt may, da giày giảm từ 70 - 90%

Xuất khẩu dầu thô, dệt may, da giày giảm từ 70 - 90%

01/09/2021, 15:56
Trong tháng 8, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như dầu thô, clanhke và xi măng, gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt may, da giày đều giảm. Trong đó, xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày giảm tới 90,7%, xuất khẩu dầu thô giảm 70,2% so với tháng trước.
Nửa đầu tháng 8, trị giá xuất nhập khẩu giảm 18%

Nửa đầu tháng 8, trị giá xuất nhập khẩu giảm 18%

19/08/2021, 09:35
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2021 đạt 24,1 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 5,31 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2021.
Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

14/04/2021, 19:36
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% (tương ứng tăng 30,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại thặng dư 2,79 tỷ USD.
Cán cân thương mại thặng dư 546 triệu USD trong tháng 11

Cán cân thương mại thặng dư 546 triệu USD trong tháng 11

18/12/2020, 15:16
Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11 cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 546 triệu USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 11 tháng năm 2020 đạt thặng dư 20,06 tỷ USD.
1 2