Tag: Chuyển đổi số
Thu nội địa chặng nước rút: 49 địa phương đảm bảo tiến độ

Thu nội địa chặng nước rút: 49 địa phương đảm bảo tiến độ

11/12/2016, 11:25
Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), tính đến hết tháng 11/2016, thu ngân sách toàn ngành Thuế đạt 753.434 tỷ đồng, bằng 93,1% so với dự toán. Trong đó, có 49 địa phương đảm bảo tiến độ thu.
1