Tag: Có khả năng thu
Bắc Giang còn 610 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu

Bắc Giang còn 610 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu

04/08/2022, 10:28
Cục Thuế Bắc Giang cho biết, tổng nợ đọng thuế toàn tỉnh có khả năng thu còn khoảng 610 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước cả năm 2022, bảo đảm chỉ tiêu Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao theo quy định.
1