Tag: cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Năm 2021 Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,6%?

Năm 2021 Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,6%?

14/01/2021, 11:26
Theo báo cáo “Vietnam at a glance - Tỏa sáng trong một năm thật đặc biệt” do Khối Nghiên cứu Toàn cầu của HSBC, năm 2021 nền kinh tế Việt Nam kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng 7,6%.
1