Tag: cổ phiếu lao dốc
CIENCO4: Những chỉ số tài chính đáng lo ngại

CIENCO4: Những chỉ số tài chính đáng lo ngại

07/10/2019, 06:59
Cổ phiếu đang lao dốc, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của CIENCO4 là 6 lần. Dư nợ phải trả 6.014 tỷ đồng trong lúc vốn chủ sở hữu chỉ 1.187 tỷ đồng. Với lượng tiền hiện có CIENCO4 hoàn toàn không đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ trong vòng 3 tháng.
1