Tag: Cocobay
Chủ sở hữu condotel Cocobay muốn Thành Đô bồi thường bằng đất

Chủ sở hữu condotel Cocobay muốn Thành Đô bồi thường bằng đất

04/12/2019, 13:59
Một nhóm nhà đầu tư đề nghị Thành Đô nếu dừng trả mức lãi suất cam kết 12% thì qui khoản nợ đó tới khi kết thúc hợp đồng là bao nhiêu tiền và trả bằng đất hoặc bằng một tài sản nào khác để nhà đầu tư có thể lấy tài sản đó trả nợ ngân hàng.
1