Toàn văn báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018

Toàn văn báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018

02/11/2019, 11:06
Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước...
Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

26/08/2019, 09:33
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh khu vực kinh tế trong nước, nền kinh tế Việt Nam có FDI đã hình thành và phát triển. 30 năm thu hút FDI ở Việt Nam khẳng định khu vực FDI là một khu vực kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội.
Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

22/08/2019, 16:57
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20/8/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

20/05/2019, 03:33
Ngày 10/5, tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA),Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp.

1
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp