Tag: công ty kim oanh
Năm 2016, Việt Nam mất 1,7 tỷ USD bởi thiên tai

Năm 2016, Việt Nam mất 1,7 tỷ USD bởi thiên tai

23/05/2017, 08:54
Theo ước tính năm 2016, Việt Nam đã mất gần 1% GDP (khoảng 1,7 tỷ USD) bởi thiên tai, hạn hán, trong đó, nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản chịu tác động mạnh mẽ nhất.
1