Tag: Cục Thuế Bắc Giang
Bắc Giang tăng cường chống thất thu thuế từ đất

Bắc Giang tăng cường chống thất thu thuế từ đất

18/08/2022, 19:47
Cục Thuế Bắc Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị ký Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế.
Bắc Giang còn 610 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu

Bắc Giang còn 610 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu

04/08/2022, 10:28
Cục Thuế Bắc Giang cho biết, tổng nợ đọng thuế toàn tỉnh có khả năng thu còn khoảng 610 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước cả năm 2022, bảo đảm chỉ tiêu Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao theo quy định.
1