Tag: Đất Xanh Miền Bắc
Đất Xanh bất ngờ chuyển từ có lãi sang lỗ ròng 488 tỷ đồng

Đất Xanh bất ngờ chuyển từ có lãi sang lỗ ròng 488 tỷ đồng

17/08/2020, 09:54
Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố BCTC soát xét, ghi nhận lỗ ròng hơn 488 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi con số này ở BCTC tự lập có lãi hơn 38 tỷ đồng. Trong đó, phần lợi nhận sau thuế (LNST) hợp nhất chuyển từ khoản lãi trăm tỷ sang thua lỗ gần 374 tỷ đồng
1