Tag: Đầu tư công
Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 1.880 triệu USD

Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 1.880 triệu USD

02/06/2020, 11:12
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 196,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 1880 triệu USD.
1