Tag: Đầu tư ngân sách
Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 34.000 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm 

Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 34.000 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm 

02/03/2020, 15:25
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các Bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 29/2/2020 là 34.749,939 tỷ đồng, đạt 7,38% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ đạt 3,89% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
1