Tag: dịch Covid-19
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xem xét miễn giảm lãi vay, phí vay mới

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xem xét miễn giảm lãi vay, phí vay mới

06/03/2021, 07:50
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí, cho vay mới,...
Lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu?

Lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu?

27/02/2021, 12:11
Theo quy định của Nghị định 20/2020 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước có thể được trả lương lên tới 3,36 tỷ đồng/năm chưa tính thưởng. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lãnh đạo các doanh nghiệp không được nhận mức như trên.
1 2 3 4 5