Tag: dịch vụ công trực tuyến
BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

18/10/2020, 15:54
BHXH Việt Nam vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ 5 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp”.
Bộ TT&TT hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Bộ TT&TT hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

06/07/2020, 16:53
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) là hai bộ đầu tiên hoàn thành việc đưa tất cả dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tập trung trên Cổng của Bộ tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn.
1