Tag: Diễn đàn Kinh tế thế giới
Tác động của công nghệ số đến năng suất lao động ngành nông nghiệp

Tác động của công nghệ số đến năng suất lao động ngành nông nghiệp

29/05/2020, 14:58
Công nghệ số tạo ra nhiều cơ hội để ngành nông nghiệp tăng năng suất lao động do giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch bệnh và công tác giống được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng chuyển đổi công nghệ số của ngành này còn thấp, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.
1