Tag: Đội vốn
Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

21/02/2020, 12:34
Sau hơn 2 tháng khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.
Bộ Tài chính giải trình về thuế đối với tiền phí để lại cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính giải trình về thuế đối với tiền phí để lại cho doanh nghiệp

02/01/2020, 10:53
Quy định tiền phí để lại cho doanh nghiệp phải khai nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí đang thu hút sự tham gia ý kiến của nhiều bộ, ngành, địa phương.
Năm 2019: Tiền thu từ CPH, thoái vốn chỉ đạt 28%

Năm 2019: Tiền thu từ CPH, thoái vốn chỉ đạt 28%

31/12/2019, 17:11
Trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), luỹ kế giai đoạn 2016 - 2019 có 168 doanh nghiệp được phê duyệt phương án CPH. Số tiền thu từ CPH, thoái vốn năm 2019 thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đạt khoảng 14.000/50.000 tỷ đồng dự toán.
1 2 3 4 5