Tag: Dot Property Vietnam Awards 2022
Ấn tượng với 'Công ty truyền thông bất động sản tốt nhất Việt Nam' - Hoacom Media

Ấn tượng với "Công ty truyền thông bất động sản tốt nhất Việt Nam" - Hoacom Media

29/07/2022, 09:04
Bằng sự nhạy bén, nắm bắt xu hướng thị trường cùng những chiến lược tổng thể sáng tạo, hiệu quả và những cống hiến tích cực cho cộng đồng, Hoacom Media đã chiến thắng thuyết phục tại hạng mục giải thưởng “Công ty truyền thông Bất động sản tốt nhất Việt Nam” do Dot Property Vietnam Awards 2022 bình chọn.
1