Tag: Dự thảo nghị định
98% doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

98% doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

07/04/2020, 12:42
Việc mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi tại Dự thảo Nghị định vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện lần ba sẽ giúp 98% doanh nghiệp được gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tiền thuê đất.
Dịch vụ sự nghiệp công nào được sử dụng NSNN?

Dịch vụ sự nghiệp công nào được sử dụng NSNN?

13/03/2020, 09:42
Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó quy định cụ thể tiêu chí xác định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.
Doanh nghiệp nào được thụ hưởng từ gói hỗ trợ về thuế và tiền thuê đất?

Doanh nghiệp nào được thụ hưởng từ gói hỗ trợ về thuế và tiền thuê đất?

12/03/2020, 10:12
Những đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 như: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục... sẽ được hưởng gói hỗ trợ.
1