Tag: Facebook
Một cá nhân kiếm 80 tỷ từ YouTube chưa nộp thuế

Một cá nhân kiếm 80 tỷ từ YouTube chưa nộp thuế

07/11/2019, 15:07
Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sàn giao dịch điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội đã mời 57 cá nhân có doanh thu bán hàng 600 tỷ đồng lên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có 10 cá nhân nộp thuế, thu được 1,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
1