Tag: Facebook
Thu thuế quảng cáo từ Google, YouTube, Facebook đạt hơn 1.100 tỷ đồng

Thu thuế quảng cáo từ Google, YouTube, Facebook đạt hơn 1.100 tỷ đồng

29/01/2021, 15:53
Tổng cục Thuế cho biết, năm 2020 số thu thuế đối với mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, YouTube, Facebook là 1.143 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là 519 tỷ đồng, thuế TNDN là 624 tỷ đồng).
1 2