Tag: kế hoạch đầu tư công
Thủ tướng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm có vai trò của người đứng đầu

Thủ tướng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm có vai trò của người đứng đầu

25/10/2022, 07:15
Thủ tướng nhấn mạnh việc giải ngân đầu tư công chậm là do vai trò người đứng đầu tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa được phát huy đầy đủ, công tác lập kế hoạch vốn chưa với sát thực tế và khả năng giải ngân, công tác chuẩn bị đầu tư chuẩn bị thực hiện dự án chưa tốt...
Xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

30/06/2022, 07:10
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm trễ và không hoàn thành việc phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư công do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2022.
1