Tag: Kiểm soát lạm phát
Chính phủ: Nghiên cứu tiếp tục hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí trong năm 2023

Chính phủ: Nghiên cứu tiếp tục hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí trong năm 2023

12/01/2023, 09:14
Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuât kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; chống chuyển giá, trốn thuế. Nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí.
Tổng bí thư: Giải quyết có hiệu quả những yếu kém của nền kinh tế

Tổng bí thư: Giải quyết có hiệu quả những yếu kém của nền kinh tế

03/01/2023, 14:59
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu năm 2023 cần chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7

03/08/2022, 09:32
Ngày 3/8, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp và nhấn mạnh các nội dung gồm 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không.
Thủ tướng: Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, bảo đảm tăng thu, tiết kiệm chi

Thủ tướng: Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, bảo đảm tăng thu, tiết kiệm chi

31/07/2022, 08:36
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả, tăng thu, tiết kiệm chi, điều chỉnh các công cụ chính sách một cách phù hợp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.
Thủ tướng: Thúc đẩy tích cực tăng thu ngân sách nhà nước

Thủ tướng: Thúc đẩy tích cực tăng thu ngân sách nhà nước

14/02/2022, 09:34
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa, thúc đẩy tích cực tăng thu ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư.
Thủ tướng: Ngành Tài chính phải tìm biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi

Thủ tướng: Ngành Tài chính phải tìm biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi

06/01/2022, 15:39
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tìm biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, “trong lúc này phải thắt lưng buộc bụng”, rà soát kỹ, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, kiểm soát bội chi, quản lý nợ công theo hướng có thể tăng bội chi để phục hồi và phát triển kinh tế...
Năm 2021 lạm phát dự kiến khoảng 1,9%

Năm 2021 lạm phát dự kiến khoảng 1,9%

17/12/2021, 15:26
Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá dự báo lạm phát năm 2021 khoảng 1,9%, đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và quyết tâm kiểm soát của Ban Chỉ đạo điều hành giá đề ra. Lạm phát cơ bản năm 2021 dự báo khoảng 0,8 - 0,9%.
Thủ tướng: Đánh giá tình hình phải sát thực tế, trung thực

Thủ tướng: Đánh giá tình hình phải sát thực tế, trung thực

25/10/2021, 07:59
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải tính toán, huy động và phân bổ các nguồn lực, điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát…
1 2