Tag: Kiểm toán Nhà nước
Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa luật… phạm luật

Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa luật… phạm luật

06/09/2022, 14:47
Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, hồ sơ chưa đảm bảo chặt chẽ và chỉ định thầu không đúng quy định.
Trường đại học Kinh tế – Luật HCM thu một số khoản chưa có trong quy định

Trường đại học Kinh tế – Luật HCM thu một số khoản chưa có trong quy định

08/08/2022, 14:21
Kiểm toán chỉ ra còn tình trạng thu một số khoản chưa có trong quy định như Gia hạn thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức đầu vào, lệ phí bảng điểm, lệ phí làm thẻ sinh viên, khấu hao trang phục, bằng tốt nghiệp, lệ phí phúc khảo, lệ phí thư viện, xét miễn môn học, phí sinh hoạt công dân đầu khoá.
Kiểm toán chỉ ra nhiều điểm 'chưa đúng' trong đấu thầu tại Đại học Quốc gia HCM

Kiểm toán chỉ ra nhiều điểm "chưa đúng" trong đấu thầu tại Đại học Quốc gia HCM

02/08/2022, 09:55
Đại học Quốc gia HCM có một số báo cáo thẩm định chưa đề cập đến giá của gói thầu, cơ sở thẩm định giá, có gói thầu chưa có danh mục thiết bị đi kèm làm cơ sở thẩm định, có gói thầu định giá phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào thẩm định giá đã hết hiệu lực.
Nhiều tồn tại ở một số dự án của Ngân hàng Nhà nước

Nhiều tồn tại ở một số dự án của Ngân hàng Nhà nước

21/07/2022, 13:55
Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt dự án khi chưa thực hiện các công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định dự án là không đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều 11 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009. 
Nhiều khoản thu chi không đúng quy định

Nhiều khoản thu chi không đúng quy định

18/07/2022, 09:33
Theo kết quả kiểm toán năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số tồn tại trong việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công tại trường học.
1 2 3 4 5