Tag: Luật Dầu khí sửa đổi
Luật Dầu khí (sửa đổi): Không tách riêng các loại thuế hoạt động dầu khí trước khi nộp ngân sách

Luật Dầu khí (sửa đổi): Không tách riêng các loại thuế hoạt động dầu khí trước khi nộp ngân sách

16/08/2022, 15:26
Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) không cần quy định về việc tách riêng khoản thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu dầu khí nộp về ngân sách nhà nước trước khi thực hiện thu nộp ngân sách khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí thực hiện hoạt động dầu khí.
1