Tag: Nguyễn Đức Chi
SCIC kinh doanh 'một vốn, bốn lời'

SCIC kinh doanh "một vốn, bốn lời"

11/04/2020, 16:11
Kết quả kinh doanh cho thấy, lũy kế từ khi thành lập đến hết năm 2019, vốn chủ sở hữu của SCIC đạt trên 51.911 tỷ đồng; tổng tài sản đạt trên 55.828 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách); vốn hóa thị trường đạt 146.512 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,2 tỷ USD.
1