Tag: Nợ nước ngoài
Cơ cấu dư nợ nước ngoài năm 2020 là 35%

Cơ cấu dư nợ nước ngoài năm 2020 là 35%

27/01/2021, 09:14
Cơ cấu dư nợ nước ngoài của Chính phủ giảm dần, từ 59,7% năm 2010 xuống còn 35,3% trong năm 2020. Nợ vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cũng đang có xu hướng giảm dần, từ 10,5% năm 2010 xuống 6% năm 2020.
Năm 2019: Chính phủ trả nợ nước ngoài trên 49 nghìn tỷ đồng

Năm 2019: Chính phủ trả nợ nước ngoài trên 49 nghìn tỷ đồng

23/12/2019, 11:17
Lũy kế đến ngày 10/12/2019, trả nợ nước ngoài của Chính phủ khoảng 49.179 tỷ đồng, đạt khoảng 94,5% kế hoạch trả nợ trong năm 2019. Trong đó, nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 29.103 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 20.076 tỷ đồng.
Doanh nghiệp vay nợ nước ngoài tăng mạnh

Doanh nghiệp vay nợ nước ngoài tăng mạnh

09/08/2019, 16:24
Việc tăng nhanh nợ nước ngoài theo hình thức tự vay tự trả chủ yếu nằm ở khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tập trung ở một số doanh nghiệp FDI có quy mô lớn.
1