Tag: Phó thống đốc Đào Minh Tú
Phó thống đốc: 'Không hạ chuẩn tín dụng cho vay'

Phó thống đốc: "Không hạ chuẩn tín dụng cho vay"

02/06/2020, 21:13
"Việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hiện nay với điều kiện được bảo đảm chất lượng tín dụng vẫn được thực hiện song hành. Việc không hạ điều kiện tín dụng không làm ảnh hưởng đến hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và người dân hiện nay".
1