Tag: sai phạm thuế
Phát hiện sai phạm thuế tại Công ty TNHH Vsip Quảng Ngãi

Phát hiện sai phạm thuế tại Công ty TNHH Vsip Quảng Ngãi

14/11/2022, 08:06
Công ty TNHH Vsip Quảng Ngãi đã kê khai sai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, tính thiếu thuế giá trị gia tăng đầu ra, kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào một số hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ chưa đúng quy định.
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hải Dương bị thu hồi gần 800 triệu đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hải Dương bị thu hồi gần 800 triệu đồng tiền thuế

22/04/2022, 07:12
Xét hành vi vi phạm về thuế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hải Dương khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thu hồi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai thiếu là 784.807.700 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.
1