Tag: Sở Xây dựng Khánh Hoà
Khánh Hoà: Nhiều dự án ma, khách hàng nên cẩn trọng khi giao dịch

Khánh Hoà: Nhiều dự án ma, khách hàng nên cẩn trọng khi giao dịch

23/11/2019, 09:18
7 dự án "ma" mà chính quyền tỉnh Khánh Hòa mới công bố bao gồm: Villa In Central Resort; Havavill Dốc Lết; Havavill Dốc Lết & Beach Resort; Dự án Paradise Dốc Lết; Dự án Đất Bắc Vân Phong; Siêu dự án Resort Dốc Lết và dự án Nha Trang Reverside Homestay.
1