Tag: Tập đoàn Đèo Cả
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến vào năm 2020?

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến vào năm 2020?

27/08/2019, 16:41
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và nhà thầu khẳng định với Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ rằng sẽ bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào năm 2020 nếu đủ vốn.
1