Tag: Tập đoàn
Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước: EVN đứng đầu doanh thu, Viettel quán quân về lợi nhuận, nộp thuế

Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước: EVN đứng đầu doanh thu, Viettel quán quân về lợi nhuận, nộp thuế

02/11/2019, 10:49
Báo cáo Giám sát tài chính của Bộ Tài chính vừa phát hành cho thấy, tổng doanh thu của 143 doanh nghiệp nhà nước trung ương là 743.706 tỷ đồng. Trong đó, EVN đứng đầu bảng. Nhưng chiếm vị trí quán quân về lợi nhuận, nộp NSNN lại thuộc về Tập đoàn Viettel với mức nộp 32.348,5 tỷ đồng.
Petro Vietnam tồn kho hơn 24.000 tỷ đồng

Petro Vietnam tồn kho hơn 24.000 tỷ đồng

21/10/2019, 19:47
Tổng số hàng tồn kho năm 2018 của các tập đoàn, tổng công ty là 146.811 tỷ đồng, chiếm 6%/Tổng tài sản. Trong đó, đứng đầu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) với giá trị hàng tồn kho là 24.730 tỷ đồng.
1 2