Tag: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Lợi nhuận Petrolimex giảm gần 78% trong năm 2020

Lợi nhuận Petrolimex giảm gần 78% trong năm 2020

14/01/2021, 10:53
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ước đạt 1.268 tỷ đồng, chỉ đạt 81% kế hoạch năm và giảm khoảng 77,5% so với kết quả năm 2019.
1