Tag: TCTD
Dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng

Dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng

27/11/2019, 20:08
Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tính đến 30/9/2019, dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt 1.475.828 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ tháng 9/2018 tăng 12,34%), với 196.689 khách hàng còn dư nợ.
1