Tag: thành đô bán hàng không nguồn gốc
Tăng trưởng kinh tế 2017 đối mặt với khó khăn

Tăng trưởng kinh tế 2017 đối mặt với khó khăn

16/12/2016, 09:02
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là bước sang năm mới 2017. Trong năm mới này, tăng trưởng kinh tế của nước ta được quyết ở con số 6,7%. Theo một số chuyên gia, chúng ta không nên quá nhấn mạnh tới yếu tố số lượng mà cần quan tâm nhiều hơn tới chất lượng tăng trưởng, đồng thời nếu thực sự nỗ lực thì dù khó nhưng không phải là mục tiêu bất khả thi.
1