Tag: thành đô trốn thuế
Tổ công tác của Thủ tướng ra ‘tối hậu thư’ bồi thường sự cố môi trường

Tổ công tác của Thủ tướng ra ‘tối hậu thư’ bồi thường sự cố môi trường

16/12/2016, 09:06
Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chỉ rõ nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là giải phóng hải sản tồn kho để người dân đưa ra tiêu thụ, tiền bồi thường phải đến tận tay người dân trước ngày 25/12. Sớm công bố biển miền Trung, hải sản miền Trung đã hoàn toàn sạch, số hải sản nhiễm độc đã bị tiêu hủy hoàn toàn.
1