Tag: Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Phạt Thành viên Hội đồng quản trị Landmark Holding, Thư ký Vipco, lãnh đạo Công ty Đo đạc và Khoáng sản

Phạt Thành viên Hội đồng quản trị Landmark Holding, Thư ký Vipco, lãnh đạo Công ty Đo đạc và Khoáng sản

05/11/2021, 08:53
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán đối với bà Đỗ Thị Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding, ông Lê Phương Châm - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đo đạc và Khoáng sản, ông Phạm Thế Long - Thư ký Công ty Vận tải Xăng dầu VIPCO
1