Tag: thị trường bảo hiểm
Siết quản lý kinh doanh bảo hiểm

Siết quản lý kinh doanh bảo hiểm

30/01/2021, 12:15
Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời cách đây 20 năm đến nay đã có những bất cập. Vì vậy cần sửa đổi Luật Bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm cũng như tạo nền tảng để Việt Nam có thể trở thành thị trường bảo hiểm phát triển của khu vực châu Á.
Năm 2020: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đầu tư lại nền kinh tế trên 433 nghìn tỷ đồng

Năm 2020: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đầu tư lại nền kinh tế trên 433 nghìn tỷ đồng

30/12/2019, 09:22
Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan. Trong đó, tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% so với cùng kỳ năm 2019); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 334.939 tỷ đồng (tăng 17,13%).
Tập đoàn Bảo Việt: Giữ vững vị trị số 1 thị trường bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt: Giữ vững vị trị số 1 thị trường bảo hiểm

03/11/2019, 08:35
Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 32.560 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.
1