Tag: Tiền thuê đất
'Cạnh tranh ưu đãi thuế và đất đai thu hút FDI là cuộc đua xuống đáy'

"Cạnh tranh ưu đãi thuế và đất đai thu hút FDI là cuộc đua xuống đáy"

11/11/2020, 16:32
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Sáng lập viên và Cố vấn trưởng, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nhận định: “Trong khi cạnh tranh về môi trường kinh doanh là cuộc đua để dẫn đầu, cạnh tranh về các ưu đãi thuế và đất đai thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một cuộc đua xuống đáy”.
1 2