Tag: Tổng cục Quản lý đất đai
Sắp thanh tra hàng loạt sân golf tại nhiều tỉnh thành

Sắp thanh tra hàng loạt sân golf tại nhiều tỉnh thành

13/03/2020, 09:44
Tổng Cục Quản lý đất đai (Bộ TNMT) sẽ tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất các dự án sân golf, các dự án, công trình không triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại hàng loạt tỉnh, thành phố, trong đó tập trung tại Hà Nội, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.
1