Tag: Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Cao Anh Tuấn
Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực

Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực

13/04/2021, 08:08
Mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 là xây dựng ngành Thuế hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đồng thời dựa trên nền tảng thuế điện tử…
Bất động sản, đa cấp, FDI... vào tầm ngắm của Cục Thuế Tp.HCM

Bất động sản, đa cấp, FDI... vào tầm ngắm của Cục Thuế Tp.HCM

16/01/2021, 11:16
Năm 2021 thu ngân sách nhà nước của Tp.HCM được Quốc hội, Chính phủ giao cho là 256.893 tỷ đồng. Cục Thuế Tp.HCM sẽ chú ý tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, FDI và những ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ, đa cấp, games…
Thách thức trong thu ngân sách nhà nước năm 2021 chờ ngành Thuế

Thách thức trong thu ngân sách nhà nước năm 2021 chờ ngành Thuế

01/01/2021, 10:37
Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm 2020 ngành thuế đã thu ngân sách nhà nước vượt dự báo. Năm 2021, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong bối cảnh khó khăn, Tổng cục Thuế đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách.
Nghiên cứu cơ chế mua cơ sở dữ liệu từ nước ngoài

Nghiên cứu cơ chế mua cơ sở dữ liệu từ nước ngoài

18/11/2020, 16:04
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, để có cơ sở tính thuế sát với thực tế phát sinh của hoạt động thương mại điện tử, các đơn vị cần nghiên cứu cơ chế mua cơ sở dữ liệu từ nước ngoài và chia sẻ dữ liệu với các cục Thuế.
Bình Thuận số thu nội địa đạt gần 5 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức bình quân cả nước

Bình Thuận số thu nội địa đạt gần 5 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức bình quân cả nước

13/11/2020, 09:02
Cục trưởng Cục Thuế Bình Thuận Trần Thị Diệu Hoàng cho biết, thu ngân sách 10 tháng đạt 7.760 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán, trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại là 4.960 tỷ đồng, bằng 82,8% dự toán (cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 71,9%).
10 tháng Cục Thuế Tuyên Quang thu được 1.700 tỷ đồng

10 tháng Cục Thuế Tuyên Quang thu được 1.700 tỷ đồng

09/11/2020, 07:50
Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang Trương Thế Hùng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt 1.718,2 tỷ đồng, trong đó thu nội địa thực hiện 1.622,6 tỷ đồng, tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 50,08 tỷ đồng, các khoản thu khác còn lại là 45,5 tỷ đồng.
Sản lượng Honda, Toyota giảm sâu, thu ngân sách ở Vĩnh Phúc 10 tháng thấp nhất cả nước

Sản lượng Honda, Toyota giảm sâu, thu ngân sách ở Vĩnh Phúc 10 tháng thấp nhất cả nước

05/11/2020, 10:08
Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm của Cục Thuế Vĩnh Phúc đạt 18.138 tỷ đồng, bằng 62% dự toán và bằng 72% so với cùng kỳ số thực tế, ở mức thấp nhất cả nước. Một trong những nguyên nhân chính là 2 doanh nghiệp Toyota và Honda đóng 70% số thu ngân sách của tỉnh, sản lượng chưa đạt 50%.
1