Tag: tổng giá trị xuất nhập khẩu
Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

14/04/2021, 19:36
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% (tương ứng tăng 30,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại thặng dư 2,79 tỷ USD.
Việt Nam xuất khẩu hơn 62 tỷ USD, tăng hơn 20%

Việt Nam xuất khẩu hơn 62 tỷ USD, tăng hơn 20%

21/03/2021, 17:57
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2021 đạt 122,21 tỷ USD, trong đó giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 62,01 tỷ USD, tăng 22,7% tương ứng tăng 11,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 388 tỷ USD trong 9 tháng

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 388 tỷ USD trong 9 tháng

02/10/2020, 17:26
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019; cán cân thương mại hàng hóa ước tính thặng dư 16,99 tỷ USD.
1