Tag: ứng dụng công nghệ
'Số người được đào tạo bài bản tài chính cá nhân còn ít'

"Số người được đào tạo bài bản tài chính cá nhân còn ít"

12/06/2020, 06:39
Trang bị kiến thức, sự hiểu biết về tài chính cá nhân, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân giúp đảm bảo ứng phó tốt với các tình huống bất thường, ổn định đời sống cá nhân và gia đình, từ đó góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững.
1