Tag: VinCommerce
Vingroup bán Vinmart và VinEco cho Masan

Vingroup bán Vinmart và VinEco cho Masan

03/12/2019, 16:10
Sau sáp nhập VinMart, VinMart+, VinEco vào Masan, Vingroup cho biết sở hữu của họ không còn là đa số nên chuyển giao quyền điều hành cho Masan.
1