Tag: Vốn ODA
Thêm 14,5 tỷ đồng vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam

Thêm 14,5 tỷ đồng vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam

10/12/2020, 09:40
Ngày 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc điều chỉnh giảm phần dự toán chi từ nguồn vay nước ngoài và tăng phần dự toán chi từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An”, tỉnh Quảng Nam.
Hơn 50% vốn vay ODA cần giải ngân trong tháng 12

Hơn 50% vốn vay ODA cần giải ngân trong tháng 12

08/12/2020, 08:01
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, kết quả giải ngân vốn vay ODA tháng 11 đã tốt hơn, nhưng khối lượng công việc còn lại từ nay đến cuối năm rất nhiều, với hơn 50% kế hoạch sau điều chỉnh.
Còn 41.000 tỷ đồng vốn ODA cần giải ngân trong 2 tháng

Còn 41.000 tỷ đồng vốn ODA cần giải ngân trong 2 tháng

29/10/2020, 14:57
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân kế hoạch nguồn vốn đầu tư nước ngoài (vốn ODA) đến ngày 31/10/2020 đạt 18.089 tỷ đồng (30,15% kế hoạch Thủ tướng giao). Từ nay đến cuối năm còn khoảng 41.000 tỷ đồng (hơn 69% kế hoạch) chưa được giải ngân.
1