Tag: vốn vay nước ngoài
Cơ cấu dư nợ nước ngoài năm 2020 là 35%

Cơ cấu dư nợ nước ngoài năm 2020 là 35%

27/01/2021, 09:14
Cơ cấu dư nợ nước ngoài của Chính phủ giảm dần, từ 59,7% năm 2010 xuống còn 35,3% trong năm 2020. Nợ vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cũng đang có xu hướng giảm dần, từ 10,5% năm 2010 xuống 6% năm 2020.
Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tăng 3,6 lần

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tăng 3,6 lần

26/06/2020, 09:58
Tính đến ngày 24/6/2020, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn 2020 đạt 7.427 tỷ đồng tương ứng với 13,1% dự toán của năm 2020 và cao gấp 3,6 lần so với mức cùng kỳ của năm 2019 (2.050 tỷ đồng/ 7,427 tỷ đồng).
Giải ngân vốn ODA chỉ đạt 7% kế hoạch

Giải ngân vốn ODA chỉ đạt 7% kế hoạch

15/08/2019, 14:17
Hiện nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi cấp phát từ ngân sách trung ương chỉ giải ngân được gần 2.000 tỷ đồng, đạt khoảng 7% kế hoạch được giao.
1